FOTOGALÉRIA

"Rodičia sa musia naučiť počúvať svoje deti bez ohľadu na vek. Najväčší dar, ktorý môžete dieťaťu dať, je pozornosť a pozorné počúvanie." - (John Savage)

Dovidenia škôlka milá.....

Nastal čas sa rozlúčiť s našimi predškolákmi ....

Milí predškoláci, prajeme vám veľa šťastia a úspechov v škole. Zároveň všetkým detičkám z materskej školy želáme krásne a slnečné leto ....

                                                                                                                              kolektív MŠ