OZNAMY

Milí rodičia,

prosíme Vás, aby ste dali svojmu dieťaťu do MŠ:

2 veľké balenia hygienických vreckoviek (Deti si zatiaľ nebudú umývať zúbky ani sa prezliekať do úborov na cvičenie, preto nenoste kefku, pastu ani úbor na cvičenie).

Do skrinky v šatni:

náhradné oblečenie (tričko, svetrík, spodné prádlo, tepláky/legíny, ponožky)

Do materskej školy je zakázané nosiť hračky a iné predmety z domu. Nedávajte deťom do skrinky sladkosti. Dbajte o to, aby bolo dieťa primerane oblečené podľa počasia - každodenný pobyt vonku.

Zápisné na školský rok 2021/2022 je 30 eur.

Mladšie deti (nie predškoláci) platia cez účet mesačný poplatok 10 eur.

Materská škola bude otvorená v čase od 6:30 do 16:00 hod. Deti, ktoré v MŠ nespia je potrebné vyzdvihnúť do 12:30 hod. v triede.

Prosíme Vás, aby ste svoje dieťa privádzali do MŠ do 7:45 hod. potom sa materská škola zamyká.

Neprítomnosť dieťaťa treba nahlásiť do 7:30 ráno v daný deň na tel. číslo: 043/5594581 (MŠ Gaceľ) alebo na tel. číslo 043/5594132 (MŠ Kostolná).

Všetky deti: ak bude dieťa chýbať 3 po sebe nasledujúce kalendárne dni (vrátane víkendov), musí zákonný zástupca znovu podpísať Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Mladšie deti: ak bude dieťa chýbať 5 a viac dní (vrátane víkendov), musí zákonný zástupca vypísať Vyhlásenie o bezpríznakovosti a Ospravedlnenku od učiteľa.

Predškoláci: podľa nového školského zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní, môže zákonný zástupca dieťaťa ospravedlniť dieťa na 5 dní (vrátane víkendov), ale písomnou formou do malého zakúpeného slovníčka, (deti dostanú slovníček na začiatku šk. roka). Tento slovníček sa bude používať aj na ospravedlnenku od lekára, ktorá je potrebná, ak dieťa nie je prítomné v materskej škole 6 a viac dní (vrátane víkendov). Zákonný zástupca v oboch prípadoch vypisuje aj Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Dieťa môže prísť do MŠ so súrodencom, ktorý má 10 a viac rokov, ten ho môže aj prevziať z MŠ. Všetky osoby, ktoré budú dieťa privádzať aj odvádzať z MŠ musia byť napísané na Splnomocnení. Uveďte ich meno, priezvisko, dátum narodenia a vzťah k dieťaťu.

Ak bude Vaše dieťa v MŠ spávať, podpíšte mu pyžamko (vrchný aj spodný diel).

Prosíme Vás, aby ste svoje dieťa neposielali do triedy samé, pri vstupe do triedy bude dieťaťu odmeraná teplota.

Ak má Vaše dieťa nejaké zdravotné problémy alebo alergie je potrebné to oznámiť pani učiteľke. Taktiež nám vždy oznámte zmenu adresy, tel. čísla...

Deti musia mať v MŠ pevnú obuv.

Vážení rodičia, prosíme, noste rúško v priestoroch MŠ, dezinfikujte si ruky, používajte návleky, dodržujte bezpečný odstup a v budove MŠ sa zdržujte minimálny čas.

Od nového školského roka budeme fungovať cez školský program Edupage, po uvedení Vašej emailovej adresy dostanete prihlasovacie údaje k rodičovskému kontu. Na Edupage budete dostávať vždy aktuálne oznamy a informácie o dianí v našej MŠ. Na Edupage sa dostanete po stiahnutí aplikácie do mobilu, alebo cez webovú stánku základnej školy.

Nezabudnite sledovať túto internetovú stránku našej materskej školy, kde uverejňujeme fotografie, oznamy a rôzne zaujímavosti. Nech Vám nič neunikne.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu s Vami!

                                                                                                                                             S pozdravom vaše pani učiteľky

AUTOR: p. uč. Zuzka Farkašová